Кодекс за поведение на UNIQA

Нашият Кодекс за поведение описва всички ценности и правила, които се ангажираме да спазваме, и определя правилата за поведение в различни области на ежедневната ни работа. Той урежда отношенията с клиенти, бизнес партньори и власти, както и със служителите. В много отношения Кодексът за поведение е по-строг от законовите норми и ние съзнателно ги надграждаме с допълнителни и задължителни правила.

Съществена част от тези правила са боравенето с поверителна информация и спазването на правилата за конкуренция. Изяснени са и конфликтите на интереси, като например вторичната заетост. Дадени са отговори на въпроси, свързани с предотвратяването на корупция и пране на пари. В рамките на цял раздел са разгледани даренията и спонсорствата, които предоставяме, както и подаръците и поканите, които даваме или получаваме. Спазването на тези правила е задължително и те се отнасят за всички служители на UNIQA Group без изключение.

Изтеглете Кодекса за поведение

Ако имате някакви въпроси относно нашия Кодекс за поведение, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип на следният адрес: compliance@uniqa.at